Medinfo-59-naslovnaNovi broj Glasnika Općine Medulin “Medinfo” možete preuzeti i pročitati u digitalnom obliku (PDF) klikom na ovaj link (http://medulin.hr/dokumenti2/glasnik-opcine-medulin/) i odabirom – Medinfo_59.

 

U narednim danima Glasnik će u tiskanom obliku biti dostupan po svim naseljima općine Medulin na uobičajenim punktovima.