Objavljen je natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2017. godinu.

 

 

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti o javnom natječaju u dnevnom tisku. Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici Općine Medulin u zatvorenoj omotnici uz naznaku « ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – NE OTVARAJ».
Ponude se dostavljaju najkasnije do 10,00 sati 14.4.2017.godine

 

 

Dokument možete naći u prilogu.

 

 

PRILOG:

 

 

 

 

OPĆINA MEDULIN