Na temelju odredbe čl. 13 Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću MED EKO SERVIS d.o.o. raspisuje se natječaj za člana uprave Med eko servis d.o.o.

 

U prilogu se nalazi natječaj.

 

PRILOG:

Natječaj za člana Uprave Med eko servis d.o.o.