U Narodnim novinama od dana 14. ožujka 2018. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.

 

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

 

PRILOG:

 

OPĆINA MEDULIN