Objavljen je Javni natječaj za radna mjesta: Spremač, Domar, Viši stručni suradnik za izgradnju i komunalno održavanje i Referent – komunalni redar.

 

Tekst Javnog natječaja, opis posla, informacije o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te područja sa pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata, možete naći u prilogu.

 

Javni natječaj je objavljen 02. studenoga 2016. godine u Narodnim novinama, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave, na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin, s naznakom „Za natječaj: naziv radnog mjesta (Spremač-ica, Domar-ica, Viši-a stručni-a suradnik-ca za izgradnju i komunalno održavanje ili Referent-ica – komunalni redar) – ne otvaraj“.

 


Općina Medulin

 

PRILOG: