Objavljen je javni natječaj za zapošljavanje za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju koji objavljujemo u privitku.

 

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

 

PRILOG: