U Narodnim novinama od danas 12. prosinca 2018. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.

 

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama odnosno do 20. prosinca 2018. godine.

 

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN