Na temelju čl. 17. i 19., u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj: 6/17, 9/18,1/20, 1/21, 5/21), Odluke  načelnika od 23. siječnja 2023. godine,  Općina Medulin objavljuje:

 

Javni natječaj za radna mjesta:

 

  1. Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

i

      2. Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno planiranje – 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Tekst Javnog natječaja nalazi se u prilogu.

 

PRILOZI: