U Narodnim novinama od dana 04. srpnja 2018. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.

 

 

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama odnosno do 12. srpnja 2018. godine.

 

 

PRILOG: