Lagur_pozivnica_Medulin_1LAGUR Istarska batana ovim putem Vas obavještava da je na mrežnim stranicama FLAG-a „Istarska batana“ dana 3. svibnja 2019.g. objavljen FLAG-natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.2. Potpora organizaciji kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko nasljeđe i tradiciju iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a „Istarska batana“.

 

 

 

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore nositeljima projekta koji imaju sjedište ili su registrirani ili imaju podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Istarska batana, točnije: gradova Rovinj i Vodnjan te općina Medulin, Ližnjan, Fažana, Bale, Svetvinčenat, Barban, Kanfanar i Marčana, za provedbu aktivnosti s ciljem očuvanja i promicanja ribolovne tradicije područja kroz organizaciju kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko naslijeđe i tradiciju. Nositelji projekta mogu biti isključivo ribar, Udruženje u ribarstvu, Organizacija civilnog društva, FLAG, Jedinice lokalne samouprave, Turistička zajednica, Odgojno-obrazovna ustanova ili Javna ustanova.

 

 

 

Predmetni FLAG-natječaj biti će predstavljen potencijalnim nositeljima projekta dana 07.05.2019.g. u Medulinu, Multimedijalni centar „3mc“, Centar 58, s početkom u 17 sati, te dana 08.05.2019. g. u Rovinju, u velikoj sali Doma Kulture, Trg Maršala Tita 3, s početkom u 17 sati.

 

 

 

FLAG-natječaj otvoren je za podnošenje prijava projekata od dana 13.05.2019.g., a završava zaključno s 13.06.2019. godine.

 

 

Više informacija na: https://www.lagur-istarska-batana.hr/natjecaji-lagur