Temeljem Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Medulin objavljenog je u Glasu Istre i na web stranici Općine Medulin 19.6.2018. godine pristiglo je 6 pisanih i obrazloženih kandidatura.

 

 

Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Medulin obavila je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Medulin.

 

 

Na temelju navedenog, Komisija je utvrdila Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Medulin za mandatno razdoblje 2018.-2021. koje su navedene u dokumentu Izvješća u prilogu.

 

 

Iste će biti upućene Općinskom vijeću na raspravu te će ono na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, odabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Medulin u novom sazivu.

 

 

PRILOG: