KOMUNALNA NAKNADA slika

 

Općina Medulin obavještava sve obveznike plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda da od ove godine počinjemo s naplatom navedenih naknada putem zajedničke uplatnice.

 

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, čl. 17, st. 4, Općina Medulin obvezna je sjediniti naplatu komunalne naknade s naknadom za uređenje voda te će se plaćanje vršiti putem jedinstvene uplatnice/računa na kojoj će biti zasebno biti iskazan iznos svake naknade te ukupan iznos za plaćanje.

 

 

OPĆINA MEDULIN