Temeljem Plana rada Službe spašavanja na vodi Općine Medulin za 2022. godinu KLASA: 112-04/22-01/0005, URBROJ: 2163-27-02-1-22-1 od dana 10.05.2022. godine, Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

 

 

OBAVIJEST O UPISU KANDIDATA U

SLUŽBU SPAŠAVANJA NA VODI OPĆINE MEDULIN

za period od 01.06.2022. do 15.09.2022.

 

 

Ovom obavijesti Općina Medulin iskazuje interes da za potrebe Službe spašavanja na vodi tijekom 2022. godine (od 01.06. – 15.09.) angažira:

 

 • 1 voditelja spasilačke službe,
 • 2 zamjenika voditelja spasilačke službe,
 • minimalno 13 licenciranih spasioca.

 

UVJETI PRIJEMA:

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 1. završena obuka za spasioca na plažama pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa,
 2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne starija od 6 mjeseci,
 3. državljanin Republike Hrvatske.

 

 

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati: 

 

 1. koji su već radili u Službi spašavanja Općine Medulin i odgovorno obnašali svoju dužnost;
 2. koji će raditi neprekidno u cijelom smjenskom periodu rada u Službi;
 3. stipendisti Općine Medulin;
 4. koji su stalno nastanjeni u Općini Medulin;
 5. kategorizirani, uspješni i aktivni sportaši, voditelji aktivnosti sportskih udruga Općine Medulin.

 

U slučaju većeg broja kandidata istih uvjeta, odabir će se utvrditi na temelju ocjene rada u spasilačkoj službi Općine Medulin iz prethodnih godina te intervjua i testiranja

 

Testiranje provode ovlašteni predstavnici Spasilačke službe Općine Medulin.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokaze za ostvarivanje prednosti dostaviti uz molbu.

 

Dokazi za točku:

 

1…..…… preslika uvjerenja o završenom tečaju za spasioce.

2…………lječnička potvrda,

3………… preslik domovnice,

4……….  napomenuti u molbi,

5………… napomenuti u molbi,

6………. napomenuti u molbi,

7……….  obostrana preslika osobne iskaznice,

8……….. preslika rješenja HOO, odnosno potvrda sportske udruge.

 

 

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu.

Ponude se mogu dostaviti: osobno na adresu: Medulin, Centar 223, poštom, elektroničkim putem na adresu: pisarnica@medulin.hr.

 

 

Rok za dostavu ponuda:

do prijave potrebnog broja licenciranih spasioca neovisno o načinu dostave.

 

Nepotpune molbe se neće razmatrati.

 

Kontakt osoba: Marko Cukon – marko.cukon@medulin.hr

 

NAPOMENA

Tijekom 2022. g. biti će ustrojena spasilačka služba na 5 plaža (plaža Cintinera – Banjole, plaža Pješčana uvala, plaža Šćuza – Pomer, plaža Bijeca – Medulin te plaža ispred hotela Holiday – Medulin).

 

PRILOG:

 

 

 

OPĆINA MEDULIN