U prilogu možete pročitati tekst Obavijesti o upisu kandidata u službu prometne jedinice mladeži Općine Medulin za 2019. godinu.

 

Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku do 15.06.2019. na e-mail adresu Općine Medulin: pisarnica@medulin.hr

 

Kontakt osoba: Dalibor Lorencin, GSM 099 253 1892.

PRILOG:

Upis kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin 2019.

OPĆINA MEDULIN