Temeljem Zaključka Načelnika Općine Medulin KLASA: 602-01/18-01/0004, URBROJ: 2168/02-02/02-18-1 od dana

11.07.2018. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti izdaje

 

OBAVIJEST

 

 

Roditeljima i učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Medulin, da će Općina Medulin za predstojeću školsku 2018./2019. godinu sufinancirati:

 

1. trošak kupnje udžbenika ili školskog pribora, u iznosu od 650,00 kn za sve učenike 1. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova,

 

 
2. trošak kupnje udžbenika ili školskog pribora, u iznosu od 400,00 kn za sve učenike od 2. do 8. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.

 

 
3. trošak kupnje udžbenika ili školskog pribora, u iznosu od 400,00 kn za sve učenike svih razreda srednje škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.

 

 

Više o načinima ostvarenja sufininaciranja možete pronaći u PRILOGU.

 

 

 

PRILOG:

 

 

 

 

OPĆINA MEDULIN