Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 39/13) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Medulin.

 

 

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

 

k.č.br. 181/4 u k.o. Medulin, oranica „Rovi“,
površine 1842 m2 (0, 1842 ha), tržišna cijena iznosi 52.570,68 kn.

k.č.br. 181/5 u k.o. Medulin, pašnjak „Rovi“,
površine 567 m2 (0, 0567 ha), tržišna cijena iznosi 8.612,73 kn.

 

 

 

OBAVIJEST PROČITAJTE U PRILOGU

 

PRILOG: