Sabirna-stanica-Kamik_Banjole

Obavještavamo mještane općine Medulin koji su obuhvaćeni sustavom odvoza otpada po modelu „Od vrata do vrata“ da počevši od 15. rujna prelazimo na zimski režim sakupljanja i odvoza otpada.

 

To znači da će iduće sakupljanje miješanog komunalnog otpada biti 19. rujna (utorak), a nakon toga će se odvijati jednom tjedno, i to utorkom.

 

Iduće sakupljanje papira biti će 20. rujna, a nakon toga će se odvijati svake druge srijede.

Plastika će se sakupljati 14. rujna, a nakon toga svaki drugi četvrtak.

Sakupljanje stakla i metala će se odvijati posljednje subote u mjesecu.

Iz ugostiteljskih objekata kojima se u ljetnim mjesecima otpad sakupljao svakodnevno odvoz će se do daljnje obavijesti vršiti utorkom, četvrtkom i subotom.

 

Od ponedjeljka 18. rujna ponovo kreće sa radom i mobilno reciklažno dvorište, a prvo naselje po rasporedu jesu Banjole. Raspored kretanja mobilnog reciklažnog dvorišta svim je kućanstvima podijeljen početkom 2017. godine, a može se pronaći i na web stranici www.medekoservis.hr.

 

Stanovnici općine Medulin mogu u sabirnoj stanici MED EKO SERVIS-a na lokaciji Kamik b.b. (iza benzinske pumpe) od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, te subotom u vremenu od 7 do17 sati, uz predočenje osobnih dokumenata, odložiti sve vrste otpada u za to pripremljene sabirne kontejnere, a prema uputama djelatnika koji kontrolira odlaganje otpada na sabirnoj stanici.

 

Za sve daljnje upute i pojašnjenja možete se obratiti na broj telefona 052/573-136 ili e-mail porukom na: info@medekoservis.hr.

 

MED EKO SERVIS d.o.o.

Sabirna-stanica-Kamik_Banjole