Vodovod Pula obavještava da će dana 11. lipnja 2018. godine biti prekida opskrbe vodom zbog uklapanje novoizgrađene linije na području Munide (Matanca) u periodu od 08.00 do 15.00 sati u Medulinu – Munida od kućnog broja 122 do broja 128 i Katikulić od kućnog broja 100 do broja 107.

 

 

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.