Temeljem članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” br. 69/17), čl. 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 2/03-pročišćeni tekst, br. 82/04, 110/04(Uredba), 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 ,147/14 i 36/15) i članka 28. Statuta Općine Medulin ( „ Službene novine Općine Medulin „ br. 2/2013 ) Načelnik Općine Medulin, donosi

Obavijest o namjeri davanja koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova

I.

Davatelj koncesije – naziv: Općina Medulin OIB:70537271639
Adresa sjedišta: 52 203 Medulin, Centar 223
Telefon:052 385 665
Fax:052 385 660
Internetska adresa: www.medulin.hr
Adresa e-pošte: pisarnica@medulin.hr
Osoba zadužena za komunikaciju: Katica Cvek
Telefon: 052 385 665
Elektronička pošta: pisarnica@medulin.hr

 

 

 

II.

Vrsta i predmet koncesije:javna usluga – obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
Priroda i opseg koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanja dimnjačarskih poslova, što razumijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranja te čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje.
Mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije:Općina Medulin
Broj koncesija:jedna koncesija
Rok trajanja koncesije: 5 ( pet) godina.
Procijenjena vrijednost koncesije:
Godišnja vrijednost koncesije – 140.000,00 kn
Za razdoblje trajanja koncesije od 5 godina procijenjena vrijednost koncesije iznosi 700.000,00 kn

 

 

 

U prilogu možete pronaći obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i dokumentaciju za nadmetanje.

 

 

PRILOG: