U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za nabavu građevinskih radova u sklopu projekta Park povijesti Banjole kojeg možete pronaći klikom na link:

 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4555540

 

Rok za dostavu ponude je 30. prosinac 2020. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda je 30. prosinca 2020. godine u 10:00 sati.

 

 

OPĆINA MEDULIN