U elektroničkom oglasniku javne nabave Institut Ivo Pilar objavio je Obavijest o nadmetanju za izvođenje pripremnih radova na uređenju Vižule – I. izmjene.

 
Novi rok za dostavu ponude je 18. prosinca 2017. godine u 10,30 sati.

 
Natječaj otvoren do 18. prosinca 2017. godine u 10,30 sati.