Obavještavamo da će se od 12. do 14. veljače 2020. godine u Medulin, Centar ( između kućnih brojeva 188 A i 190 A ) izvodit radovi na izradi priključka objekta na sustav sanitarne odvodnje.

 

Radovi će se odvijati u jutarnjim satima, promet će se odvijati uz privremenu regulaciju, u popodnevnim satima prometovati će se nesmetano.

 

Albanež d.o.o.