trasa SN kabla-HEPHEP Pula obaviještava o hitnom početku izvođenja građevinskih radova od strateškog značaja na sanaciji SN kabela TS Banjole Mušoga – TS Monte Kope.

Radovi se izvode u svrhu osiguranja napajanja radara Zračne luke Pula.

 

 

 

 

 

 

 

 

HEP