Obavještavamo da će se danas 18. veljače 2020. godine izvoditi hitni radovi na vodovodnoj mreži u Banjolama, Volme br.146.

 

Radovi na sanaciji rova i asfaltiranje biti će izvršeni tijekom dana.

 

Vodovod Pula