Danas 03. listopada 2019. godine  izvodi se hitna sanacija na vodovodnoj mreži. Radovi se izvode na vodovodnoj mreži u Vinkuranu, Kučine br.7

 

Radovi na sanaciji rova biti će izvršeni tijekom dana, a asfaltiranje javne površine izvršiti će CESTA d.o.o. prema danoj narudžbi i godišnjem ugovoru.

 

VODOVOD PULA