Obavještavamo Vas da danas 03.02.2020. godine izvodimo hitne radove na vodovodnoj mreži u Medulinu, Mukalba br.31.

 

Radovi na sanaciji rova biti će izvršeni tijekom dana, a asfaltiranje javne površine izvršiti će CESTA d.o.o. prema danoj narudžbi i godišnjem ugovoru.

 

Vododov Pula