Obavještavamo Vas da dana 23.01.2020. izvodimo hitne radove na vodovodnoj mreži u Medulinu, Munida br.128 C.

 

 

Radovi na sanaciji rova biti će izvršeni tijekom dana, a asfaltiranje javne površine izvršiti će CESTA d.o.o. prema danoj narudžbi i godišnjem ugovoru.

 

 

Vodovod Pula