Obavještavamo kako je LAG “Južna Istra” na svojim mrežnim stranicama objavio izmjenu natječaja za TO 1.1.3. objavljen dana 20.09.2019. godine.

 

Izmjene su tehničke prirode i obuhvaćaju samo dijelove natječaja i dokumentaciju koja je navedena u izmjeni.

U prilogu su navedene sve izmjene.

 

PRILOG:

Izmjene natječaja

 

 

 LAG “Južna Istra”