naslona web opcinaSvjesni sve veće potrebe mještana za komunikacijom s općinskim službenicima putem telefona, od sutra, 01. veljače 2023. godine uvode se fiksni termini kada će sve službe telefonski biti dostupne strankama. Počevši od 01.02., telefonsko radno vrijeme sa strankama je svaki radni dan od 12:30 – 14:00 sati! Svi kontakti Upravnih odjela Općine Medulin dostupni su na: http://medulin.hr/kontakt/adresar-opcine-medulin/

 

 

Osim toga, od 01. veljače uvodi se i dežurni kontakt telefon isključivo za prijavu bespravne gradnje, na koji će komunalni redari Općine Medulin biti dostupni svaki dan, uključivši vikende i blagdane od 8:00 do 21:00 sat. Dežurni kontakt telefon: 095 208 0800.

 

 

 

Ovim promjenama Općina Medulin prilagođava se potrebama naših mještana u cilju veće dostupnosti i bržeg reagiranja na bespravnu gradnju obzirom da smo svjesni da se ista u najvećem broju slučajeva odvija u popodnevnim satima, odnosno vikendima i blagdanima.

 

 

 

Prijavljujte bespravnu gradnju i sudjelujte zajedno s nama u očuvanju najvrjednijeg resursa – prostora općine Medulin!

 

 

 

Radno vrijeme sa strankama vezano uz prijem stranaka u Općinu ostaje nepromijenjeno, izmjena se odnosi isključivo na telefonske konzultacije.

 

Radno vrijeme pisarnice sa strankama

 

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)

ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h

utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)

ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h

utorak 14:00 – 16:00 h

 

 

 

Radno vrijeme Upravnih odjela sa strankama

 

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)

ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h

utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)

ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h

utorak 14:00 – 16:00 h