Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o obaveznoj provedbi Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti trgovine HZJZ od 11. lipnja 2020. Temeljem Odluke obvezuju se pravne i fizičke osobe u djelatnosti trgovine na obaveznu provedbu svih mjera koje su sadržane u Preporukama za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti trgovine HZJZ od 11. lipnja 2020. Uz to, na području Istarske županije obvezuju se svi kupci i korisnici usluga u djelatnosti trgovine u zatvorenim prostorima, koristiti zaštitne maske.

 

Također, Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je i Odluku o obaveznoj provedbi mjera za sprječavanje bolesti COVID-19 na tržnicama na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Temeljem Odluke tržnice se moraju pridržavati slijedećih mjera:

 
1.) fizička udaljenost između štandova ne smije biti manja od 1,5 metara
2.) prodavači obavezno moraju imati zaštitne maske
3.) nošenje zaštitnih maski preporučeno je i za kupce na otvorenom prostoru tržnice, a
obavezno u zatvorenom prostoru tržnice
4.) između kupca i prodavača obavezno mora biti prikladna fizička barijera
5.) na prostoru tržnica u jednom trenutku može biti maksimalno 15 kupaca na 100
četvornih metara u zatvorenom prostoru, te 20 kupaca na 100 četvornih metara na
otvorenom prostoru
6.) potrebno je odrediti odgovorne osobe za kontrolu provedbe Odluke

 

 

Odluke pročitajte u prilogu.

 

 

PRILOG: