NATJEČAJI

Zadnji natječaji i objave iz svih područja

(javna nabava, zapošljavanje, prodaja nekretnina i pokretnina, zakup javnih površina i ostalo)


 

 

1810, 2019

Obavijest o nadmetanju za izgradnju dječjeg vrtića Pomer

Categories: Natječaji - Javna nabava, Novosti i najave|

1410, 2019

Objavljen Oglas za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Categories: Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

110, 2019

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole Dr.Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1309, 2019

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Medulin

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

209, 2019

Objavljen Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osobnih automobila

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

208, 2019

Objavljen javni natječaj za radno mjesto: Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju, na neodređeno vrijeme

Categories: Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

3107, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina – produženje roka

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1607, 2019

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1507, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2706, 2019

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje KULTURA i UDRUGE GRAĐANA

Categories: Novosti i najave, Program javnih potreba|