NATJEČAJI

Zadnji natječaji i objave iz svih područja

(javna nabava, zapošljavanje, prodaja nekretnina i pokretnina, zakup javnih površina i ostalo)


 

 

1205, 2019

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

205, 2019

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2019.

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2604, 2019

Objavljen oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

Categories: Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

2604, 2019

Objavljen javni natječaj za radna mjesta: viši-a stručni-a suradnik-ca za izdavanje akata i viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme

Categories: Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

1804, 2019

Objavljen natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2019. godinu

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

804, 2019

Obavijest o nadmetanju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik

Categories: Kamik NABAVA, Kamik NOVOSTI, Natječaji - Javna nabava, Novosti i najave|

2703, 2019

Obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabavu virtualnih naočala

Categories: Nabava Vižula, Natječaji - Javna nabava, Novosti i najave, Novosti Vižula|

2503, 2019

Javna nabava usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabava virtualnih naočala

Categories: Nabava Vižula, Natječaji - Javna nabava|

2203, 2019

Obavijest o poništenju natječaja za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik

Categories: Kamik NABAVA, Kamik NOVOSTI, Natječaji - Javna nabava, Novosti i najave|

403, 2019

Javni natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|