NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

2005, 2019

Zapošljavanje studenata u Arheološkom parku Vižula

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave, Novosti Vižula|

2604, 2019

Objavljen oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

2604, 2019

Objavljen javni natječaj za radna mjesta: viši-a stručni-a suradnik-ca za izdavanje akata i viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

102, 2019

Objavljen javni natječaj za radno mjesto viši-a stručni-a suradnik-ca za imovinsko pravne poslove na neodređeno vrijeme

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

1212, 2018

Objavljen javni natječaj za radno mjesto viši-a stručni-a suradnik-ca za računovodstvo na neodređeno vrijeme

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

407, 2018

Objavljen javni natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

207, 2018

Objavljen oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao te zamjenu duže odsutnih službenika

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

1403, 2018

Objavljen javni natječaj za zapošljavanje

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

1011, 2017

Objavljeni javni natječaji za zapošljavanje

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

2107, 2017

OGLAS na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao za radno mjesto REFERENT-ICA ZA OPĆINSKE POREZE

Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|