NATJEČAJI

Zadnji natječaji i objave iz svih područja

(javna nabava, zapošljavanje, prodaja nekretnina i pokretnina, zakup javnih površina i ostalo)


 

 

1512, 2021

Objavljen je Javni natječaj za Viši-a stručni-a suradnik-ca za prostorno uređenje i gradnju na neodređeno vrijeme

Categories: Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

1512, 2021

Objavljen Javni natječaj za prijam u službu i imenovanje Pročelnika/ce

Categories: Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

1012, 2021

Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima nekretnina koji nisu osigurali upravljanje nekretninama sa područja Općine Medulin.

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

312, 2021

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2021.

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

208, 2021

PIF Municipality of Medulin

Categories: Natječaji - Ostalo|

2505, 2021

Objavljeni rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2021. godinu

Categories: Novosti i najave, Program javnih potreba|

2505, 2021

Zapošljavaju se studenti za rad u Arheološkom parku Vižula

Categories: Natječaji - Zapošljavanje, Novosti i najave|

705, 2021

Javni poziv za održavanje kulturnih programa unutar Arheološkog parka Vižula

Categories: Natječaji - Ostalo|

605, 2021

Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin

Categories: Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2504, 2021

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Categories: Natječaji - Ostalo|

Skip to content