stipendije 2NAJAVA NATJEČAJA

 

 

 

Općina Medulin krajem listopada 2018.,objaviti će Natječaj za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u pedagoškoj 2018./2019. godini. U cilju pravovremene pripreme i obzirom na česte upite u nastavku možete pročitati nacrt natječaja kako bi dobili uvid u dokumentaciju koja će biti tražena u natječaju koji izlazi krajem listopada, te napominjemo da nam zahtjeve šaljete tek nakon objave natječaja jer u suprotnom neće biti valjani.

 

 

 

Studentske stipendije:

 

pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti na dodiplomskom studiju, osim studenata prve godine studija, koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Medulin najmanje jednu godinu prije isteka roka za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija,
 • da nisu stariji od 24 godine, a studenti dviju završnih godina studija od 28 godina života,
 • da imaju prosječnu ocjenu položenih ispita na posljednjoj godini studija najmanje 3,0.

Iznimno, za dodjelu stipendije se mogu natjecati i redoviti studenti prve godine studija ukoliko uz navedene uvjete ispunjavaju i slijedeće:

 • da nisu stariji od 22 godine života,
 • da su završili predhodne dvije godine školovanja s ukupnom prosječnom ocjenom najmanje 4,0.

 

 

 

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su, u roku za dostavu prijava, uz pisanu prijavu dostaviti:

 • potvrdu visokog učilišta o upisu u tekućoj akademskoj godini (izvornik),
 • domovnicu (izvornik ili preslik),
 • osobnu iskaznicu (preslik obje strane)
 • prijepis svih ocjena prethodne akademske godine (izvornik), odnosno studenti prve godine, svjedodžbe (preslik) ili prijepis ocjena (izvornik) iz dvije prethodne školske godine,
 • izjavu o članovima obitelji i njihovim prihodima u prethodnom tromjesečju (izvornik),
 • dokaze o prihodima članova obitelji u prethodnom tromjesečju (potvrde o plaći, odresci mirovina i drugo-sve u izvorniku).

Nadalje, zahtjevu se moraju priložiti (ako ih student ima):

 • diploma, odnosno priznanje za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom natjecanju,
 • diploma, odnosno priznanje za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju,
 • diploma, odnosno priznanje za učestvovanje na međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika.

 

 

Zahtjev se podnosi u roku od 7 dana od objave Natječaja (KOJI IZLAZI KRAJEM LISTOPADA)  u dnevnom listu “GLAS ISTRE”, na oglasnoj ploči Općine Medulin i na web stranici Općine Medulin www.medulin.hr, na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin.

 

 

 

Korisnici stipendije dužni su svake akademske godine do 25. listopada dostaviti potvrdu o upisu i ispis ocjena za tekuću akademsku godinu.

 

 

 

 

Učeničke stipendije:

 

 

Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji redovno upisuju razred, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Medulin
 • da su upisali razred srednje škole redovno
 • da primaju dječji doplatak.

 

 

Pravo na dodjelu stipendije nemaju:

 • učenici koji su korisnici kredita ili stipendije po drugom osnovu.

 

 

 

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su, u roku za dostavu prijava, uz pisanu prijavu dostaviti:

 • potvrdu srednje škole o upisu u tekuću školsku godinu (izvornik),
 • domovnicu (izvornik ili presliku),
 • osobnu iskaznicu (presliku obje strane),
 • prijepis svih ocjena prethodne školske godine (izvornik), odnosno učenici prvog razreda srednje škole, svjedodžbu (presliku) ili prijepis ocjena (izvornik) iz osmog razreda osnovne škole,
 • izjavu o članovima obitelji i njihovim prihodima u prethodnom tromjesečju,
 • dokaze o prihodima članova obitelji u prethodnom tromjesečju (potvrde o plaći, odresci mirovina i drugo-sve u izvorniku).

 

 

 

Prijavi se mogu priložiti i druge valjane dokaze u svezi mjerila temeljem kojih se vrši bodovanje.

Za utvrđivanje statusa djeteta bez roditelja, djeteta samohranog roditelja, odnosno statusa samohranog roditelja, te smještaja u učeničkom domu odnosno podstanarstvu, dovoljna je vlastoručno potpisana izjava kandidata.

 

 

U svezi ostalih mjerila kandidat prilaže u izvorniku ili ovjerenom presliku potvrde i druge dokaze izdane od nadležnih tijela odnosno pravnih i drugih osoba, primjerice:

 • potvrdu o primanju dječjeg doplatka
 • rješenje odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tjelesnom oštećenju,
 • potvrda nadležnog ureda za obranu glede statusa roditelja kandidata
 • diploma, priznanje, potvrda ili dr. o osvojenom mjestu na županijskom i državnom natjecanju odnosno o učestvovanju na međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika.

 

 

 

Zahtjev se podnosi u roku od 7 dana od objave Natječaja (KOJI IZLAZI KRAJEM LISTOPADA)  u dnevnom listu “Glas Istre”, na oglasnoj ploči Općine Medulin i na web stranici Općine Medulin www.medulin.hr, na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin

 

 

 

 

Općina Medulin