Načelnik-obilazak-radova_Medulin_7Uređenje nogostupa kod Crkve

 

Općina Medulin uložila je 12.000,00 kn u uređenje nogostupa uz parkiralište kod Crkve sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu.

 

Načelnik Općine Medulin istaknuo je kako, bez obzira na relativno malu investiciju, stižu brojne pohvale mještana, obzirom da  se na ovaj način omogućila lakša komunikacija pješaka, te  kvalitetnije uređivanje  zelenih i cvjetnih površina. Naravno, ovo nije jedina investicija  koja se u proteklom razdoblju  realizirala u i oko crkve. Crkva sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu  obnovljena je  protekle dvije godine  gotovo u potpunosti. Izrađena je vanjska fasada, kape zvonika  su obložene bakrom, obnovljene su  instalacije, unutrašnja žbuka, ozvučenje, te je  nabavljen je novi namještaj.

 

Samo prošle godine Općina je  za obnovu Crkve  donirala 300.000,00 kn, a svakako  treba  zahvaliti  župniku vlč. Hrvoju Okadaru  koji ne staje s planovima i nastojanjima da priskrbi  i dodatna sredstva za ulaganje u Crkvu. Tako je u suradnji s Općinom dva puta aplicirao na natječaj Ministarstva regionalnog  razvoja i  fondova Europske unije  „Program ulaganja u zajednicu“, iz kojeg su se također  osigurala dodatna sredstva.

Vjerujem da će crkva ponovno biti prepuna vjernika, čim  to  epidemiološka situacija bude dozvolila.

 

Proširenje groblja Medulin

 

Načelnik Općine Medulin, Goran Buić  istaknuo je da se  zadnje proširenje groblja Medulin izvelo   prije više od 20 godina  a kako se naselje Medulin širi, gradi i razvija bilo je  potrebno  graditi, širiti, odnosno prilagođavati potrebama svu prateću infrastrukturu jednog naselja, kako ceste, trgovačke centre, vrtiće, igrališta, škole tako i groblja.

 

Pravilnikom o grobljima određeno je da se izgradnja novih i proširenje postojećih groblja utvrđuje prostorno planskom dokumentacijom, tako je Urbanističkim planom uređenja naselja Medulin predviđena površina za proširenje postojećeg groblja.

Ovaj projekt rekonstrukcije – proširenja groblja Medulin predstavlja prilagođavanje potrebama naselja i ujedno provedbu prostorno planske dokumentacije u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture.

 

Proširenje groblja  izvodi se temeljem projekta kojeg je izradila tvrtka  CASA DOMANI d.o.o. Pula, glavni projektant: Borislav Nišević.

Ukupna površina na kojoj se proširuje groblje iznosi  1134 m2 a ukupno se uređuje  novih 408 ukopnih mjesta i to 72 ukopna mjesta za jednog pokojnika, 51 grobnica za po šest ukopnih mjesta te jedan kolumbarij za 30 niša za urne.

 

Izvođač radova je  pazinska tvrtka Vladimir Gortan d.o.o. a vrijednost ugovorenih  radova je  preko 2,5 mil. kn.

 

Stručni nadzor nad radovima  ugovoren je s tvrtkom  Učka konzalting d.o.o.  a dovršetak radova očekuje se do početka turističke sezone.

 

Sandro Radošević iz Mjesnog odbora Medulin istaknuo je kako je velik  interes mještana  za otkup grobnih mjesta, već je zaprimljen velik broj zahtjeva te će se vjerojatno sva grobna mjesta ubrzo  rasprodati te bi trebalo uskoro odlučiti o novom proširenju, a možda i o novoj lokaciji  groblja.

 

 

 

Gradnja prvog dijela „Male zaobilaznice“

 

Prometnica Munida – Katikulić predstavlja  prvi dio prometnice Munida – ŽC 5119 (kolokvijalno „Mala obilaznica“).

 

Izgradnja trase prometnice od Munide do Katikulića početak je sustavnog prometnog rješenja naselja sa ciljem preusmjeravanja prometa iz Centra Medulina, kao i planirane izgradnje komunalne infrastrukture unutar izgrađenog građevinskog područja naselja.

 

Izgradnja zaobilaznice izvodi se prema projektu  tvrtke Via ing d.o.o. dok je projekt javne  rasvjete izradila tvrtka  El Roy  d.o.o. Pula

 

Građevinske dozvola izdane su 2018. godine, ali se  gradnji pristupilo tek nakon rješavanja svih imovinsko pravnih odnosa.

 

Uz predmetnu trasu trenutno se nalazi 39 građevnih čestica (izgrađenih i neizgrađenih) ali se pretpostavlja da će ih biti i više, kada se od većih neizgrađenih parcela formiraju nove građevinske čestice.

 

Medulin će izgradnjom ove prometnice dobiti modernu prometnicu za dvosmjerni promet dužine 526 m s obostranim nogostupom širine 1,5 m’, odnosno ukupnom širinom  prometnice 8,5 m’. Uz prometnicu je izgrađena i oborinska odvodnja odnosno kolektor dužine 508 metara s promjerom  DN 305-630.

Postavljeno je 20 novih LED cestovnih svjetiljki na stupovima visine 8 metara koji su postavljeni uz rub nogostupa na udaljenosti 1,5 metara od kolnika.

 

U trup ceste postavljene su instalacije za vodovodnu mrežu i kanalizaciju.

Izvođač radova je tvrtka Cesta d.o.o.  a vrijednost radova je preko 4,6 mil. kn.

Nadzor nad radovima izvoditi će  tvrtka Primum ing d.o.o.

I ti bi  radovi trebali biti  gotovi do početka turističke sezone,

 

Načelnik Goran Buić istaknuo je kako će i ovi radovi biti  gotovi do početka sezone, a nastavak njene izgradnje  do Ližnjanske ceste   omogućiti će  prometno rasterećenje centra Medulina. Svakako ovaj dio naselja s novom školom, dvoranom, vrtićem  zaslužuje ovakvu  lijepu prometnicu.

 

Sandro Radošević iz Mjesnog odbora Medulin  naglasio je da je najbitnije  da  se dva naselja  Munida i Katikulić  spoje , da je postojeći put bio neuredan i zapušten, a sada svi dobivaju novu  prometnicu s kompletnom infrastrukturom i  nogostupima.

 

 

OPĆINA MEDULIN