Na inicijativu  mreže prometnih policija država Europe, ove godine kao i prethodnih godina Postaja prometne policije Pula-Pola provodi  pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta namijenjenih osobama sa invaliditetom, a povodom Međunarodnog  dana osoba s invaliditetom  03. prosinca 2019. godine.

 

Postaja prometne policije Pula-Pola će u suradnji sa prometnim redarstvom Općine Medulin dana 03.prosinca 2019. godine  u vremenu od 10,00 do 14,00 sati provesti ciljanu prometnu akciju „Nadzor znaka pristupačnosti i nadzor parkirališnih mjesta  namijenjenih  za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom“ na području Općine Medulin, dok će se tijekom dana prilikom obavljanja redovite službe pojačano nadzirat parkirališna mjesta namijenjena za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.

 

 

 

POLICIJSKA  UPRAVA  ISTARSKA

POSTAJA PROMETNE POLICIJE PULA-POLA