Zbornik radova sa znanstveno-stručnih skupova Medulinski zavičajni annale „Mate Demarin”

 

IMPRESUM:

Nakladnik: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin

Za nakladnika: Goran Buić

Glavna urednica: Vanessa Vitković Marčeta

Uredništvo: Milan Radošević, Ivan Žagar, Ljiljanja Iveša

Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2021.

Učestalost izlaženja:  svake 2 godine

ISSN 2757-2110

TipDokumentVeličina

pdf
Medulȉnski ferȁ - br.122M