Od srijede, 24.lipnja 2020. godine, MED EKO SERVIS kreće sa odvozom otpada po ljetnom rasporedu.

 

 

 

SRIJEDA 24. lipnja 2020.       ODVOZ PAPIRA I KARTONA ZA CIJELU OPĆINU

 

ČETVRTAK 25. lipnja 2020.    ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA NASELJE MEDULIN I ODVOZ OTPADNE PLASTIKE ZA OSTALA NASELJA

 

PETAK 26. lipnja 2020.          ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA OSTALA NASELJA

 

SUBOTA 27.lipnja 2020.      ODVOZ OTPADNOG STAKLA ZA CIJELU OPĆINU

 

 

 

MED EKO SERVIS d.o.o.