Adresa

Općina Medulin

Centar 223

52203 Medulin

HRVATSKA

Telefon: +385 (0) 52 385 650

Telefax: +385 (0) 52 385 660

 

E-mail:  opcina@medulin.hr

Načelnik

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
NačelnikGoran Buić385-652goran.buic@medulin.hr
Zamjenik NačelnikaDamir Demarin385-652damir.demarin@medulin.hr
Administrativna tajnicaDušanka Mihaljević385-652duska@medulin.hr

Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Privremena pročelnica Upravnog odjela za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvoBarbara Floričić385-678barbara.floricic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i fondoveAna Mari-Počekaj385-679anamari.pocekaj@medulin.hr
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvoJasmina Ritoša Benazić385-676jasmina.ritosa@medulin.hr

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnostiSuzana Racan Stern385-654suzana.racanstern@medulin.hr
Administrativna tajnicaDušanka Mihaljević385-652duska@medulin.hr
Viši savjetnik za opće poslove i pomorsko dobroMarko Cukon385-656marko.cukon@medulin.hr
Savjetnica za društvene djelatnostiSonja – Barbara Bader385-657sonja@medulin.hr
Viši stručni suradnik za opće poslove i informatikuDalibor Lorencin385-656dalibor.lorencin@medulin.hr
Refentica za poslove arhive i pisarniceBranka Peruško385-655branka.perusko@medulin.hr
Refentica za poslove u pisarniciInes Savić385-677ines.savic@medulin.hr
PortirkaŽeljka Đurić385-650
SpremačicaMilena Mandić385-650 milena.mandic@medulin.hr
SpremačicaDolores Žmak385-650

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanjeSuzana Racan Stern385-654suzana.racanstern@medulin.hr
Savjetnica za izgradnju i komunalno održavanjeGorana Martinović385-671gorana.martinovic@medulin.hr
Savjetnica za imovinsko pravne i komunalne djelatnostiZdenka Vratović385-679zdenka.vratovic@medulin.hr
Referent za izgradnju i održavanjeErvin Bičić385-671ervin.bicic@medulin.hr
Referentica – Prometni redarMarina Vitković385-667marina.vitkovic@medulin.hr
Referent – Komunalni redarArmin Grabar385-661 armin.grabar@medulin.hr
Referent – Komunalni redarSandro Radošević385-661 sandro.radosevic@medulin.hr
DomarIvan Siljan385-655 ivan.siljan@medulin.hr

Upravni odjel za proračun i financije

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financijeSilvija Perica385-672silvija.perica@medulin.hr
Viša savjetnica za računovodstvo i financijeDaniela Ban Lenić385-662daniela.banlenic@medulin.hr
Savjetnica za naplatu potraživanjaTatjana Danzante385-672tatjana.danzante@medulin.hr
Savjetnica za računovodstvo i financijeVedrana Sontag385-664vedrana.sontag@medulin.hr
Viša stručna suradnica za općinske porezeSandra Volf385-653sandra.volf@medulin.hr
Viša referentica za računovodstvoKarin Savatović385-662karin.savatovic@medulin.hr
Referentica za računovodstvoDunja Boljunčić385-669dunja.boljuncic@medulin.hr

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okolišaSilvija Perica385-672silvija.perica@medulin.hr
Viša savjetnica za izdavanje akata i nadzorDiana Pikelj Milanović385-658diana.pikeljmilanovic@medulin.hr
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne posloveMiroslav Kutlača385-673miroslav.kutlaca@medulin.hr
Viša stručna suradnica za izdavanje akataKatica Cvek385-665katica.cvek@medulin.hr
Viša stručna suradnica za izdavanje akataKlara Finderle385-668Klara.Finderle@medulin.hr
Viša stručna suradnica za prostorno planiranjeMarija Vareško385-663marija.varesko@medulin.hr
Referent za izdavanje akataNeven Cukon385-668neven.cukon@medulin.hr

Korisni kontakti

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Službenik za informiranjeJasmina Ritoša Benazić385-676jasmina.ritosa@medulin.hr
Osoba zadužena za nepravilnostiSuzana Racan Stern385-654suzana.racanstern@medulin.hr
Kontakt policajci policijske postaje Pula,

Ured Medulin

Marin Santin

Andrijana Slunjski

091-255-8258

091-157-6459

kontaktpolicija@medulin.hr

Općinska poduzeća i javne ustanove

Poduzeće / ustanovatelefonfakse-mail:
Albanež d.o.o., Pomer 1, 52100 Pula.573-136

573-523

574-046albanez@pu.t-com.hr
Med eko servis d.o.o. , Pomer 1, 52100 Pula573-136574-046info@medekoservis.hr
Buža d.o.o. , Centar 58, 52203 Medulin576 063576 063buza@buza.hr
Javna ustanova Kamenjak575-283575-283ravnatelj@kamenjak.hr

Savjet mladih Općine Medulin

Ime i prezimetelefone-mail:
Ana Žufić – predsjednica099/253-1893

099/600-1109

savjetmladihmedulin@gmail.com
Sandro Radošević – zamjenik predsjednice098/1355-984savjetmladihmedulin@gmail.com