Vrtić-Vinkuran-renoviranje-2020_12

Objavljujemo konačnu listu reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić Medulin i stjecanja prava na sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za pedagošku 2021./2022.

 

Više detalja na službenim stranicama Dječjeg vrtića Medulin

 

PRILOG:

 

DV MEDULIN