Komunalna djelatnost

zgrada_opcinaKomunalne djelatnosti su djelatnosti uslužnog karaktera, a služe zadovoljavanju svakodnevnih potreba stanovništva određenog područja i kao takve funkcionalno su vezane za određeno teritorijalno područje. Na području Općine Medulin obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

 • održavanje čistoće,
 • odlaganje komunalnog otpada,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje groblja,
 • obavljanje dimnjačarskih poslova,
 • održavanje javne rasvjete,
 • održavanje i naplata parkirališta,
 • prigodno ukrašavanje naselja,
 • oglašavanje i plakatiranje,
 • održavanje nerazvrstanih cesta po ugovoru,
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Komunalne djelatnosti na području Općine Medulin mogu obavljati:

 • trgovačka društva u su/vlasništvu Općine Medulin,
 • pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i
 • pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Trgovačka društva u vlasništvu Općine Medulin obavljaju:

 • Albanež d.o.o. – obavlja odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području općine Medulin
  Više na linku www.albanez.hr 
 • Med eko servis d.o.o – obavlja djelatnosti vezane za održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu te prijevoz putnika u javnom prometu
  Više na linku http: www.medekoservis.hr 
 • Buža d.o.o. – u svojstvu Ovlaštenika koncesije upravlja lukama otvorenim za javni promet Medulin, Runke i Polje.
  Više na linku www.buza.hr

 

 

 

ODLUKE: