Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPUO MEDULIN izvršiti će se dana 01.12.2020. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

 

Javno izlaganje možete pratiti na dva načina, aktivno putem zoom platforme ili ukoliko nemate namjeru postavljati pitanja već samo pratiti izlaganje putem linka u nastavku.

Želite li aktivno prisustvovati ovom izlaganju možete se uključiti putem Zoom platforme.

 

Meeting ID: 892 4161 1262
Passcode: 123456
Zoom platforma je online alat za sastanke.

Putem svog internetskog pretraživača otvorite web stranicu zoom.us  i odaberite SIGN-UP, IT’S FREE ( prijavite se, besplatno je!).

Upišite svoj e-mail, te potvrdite izradu korisničkog računa putem poveznice za aktivaciju koju čete primiti na prethodno upisani e-mail.

Nakon toga, odaberite opciju JOIN te upišite podatke za prisustvovanje javnom izlaganju (Meeting ID i Passcode).

Čekajte da izlaganje počne.

 

 

Napomena: Prilikom upisivanja Imena morate upisati točno Ime i Prezime kako bi mogli prisustvovati izlaganju te ući u zapisnik.

 

 

 

Snimka javnog izlaganja biti će dostupna i nakon završetka javnog izlaganja, a sve do kraja javne rasprave, do 18.12.2020. godine.