SZOMNa temelju članka 6. Pravilnika o korištenju Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina od 13.10.2020. godine, Sportska zajednice općine Medulin raspisuje

 

 

JAVNI  POZIV

za iskazivanje interesa i prijavu za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

 

 

Sportska zajednica općine Medulin poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina i balon dvorane Područne škole Banjole (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 03. listopada 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine.

 

Javiti se mogu sve zainteresirane članice Sportske zajednice općine Medulin, klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Medulin, ali i sportske udruge i grupe građana izvan Općine Medulin koje su zainteresirane za korištenje i najam dvorane u komercijalnim terminima (večernji termini).

 

Prostori dvorane koji se daju na korištenje ili najam jesu:

  • velika dvodijelna sportska dvorana sa tribinom (mogućnost pregrađivanja u dva dijela i najma ili korištenja dvorane u 2 segmenta),
  • mala sportska dvorana na katu objekta,
  • pripadajuće svlačionice sa sanitarnim blokovima.

 

Za korištenje odnosno najam balon dvorane u Banjolama molimo samo iskazivanje eventualnog interesa na temelju kojega će se donijeti odluka da li će se pristupiti davanju u najam komercijalnih termina u dvorani.

 

I. VREMENSKO RAZDOBLJE KORIŠTENJA DVORANE

 

Dnevni raspored korištenja Dvorane organizira se na način da se radnim danom za vrijeme nastavne godine u prijepodnevnom i dijelu poslijepodnevnog dijela dana (od 08:00 do 15:00 sati) primarno koristi za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture učenika, a u poslijepodnevnom i večernjem dijelu dana (od 15:00 do 22:00 sata) koristi za treninge i ostale aktivnosti klubova i ostalih korisnika. Dnevni raspored rada i korištenja Dvorane u slučaju rada subotom i nedjeljom određuje se pojedinačno kroz Raspored korištenja.

 

U određenim posebnim slučajevima manifestacije od posebnog značaja mogu imati apsolutni prioritet, o čemu odlučuje Predsjednik Sportske zajednice općine Medulin na temelju zahtjeva Vlasnika dvorane – Općine Medulin.

Prioritet korištenja Dvorane među sportskim udrugama određuje Izvršni odbor SZOM posebnom odlukom. (čl. 4. Pravilnika)

 

II. TERMINI I DEFINIRANJE RASPOREDA KORIŠTENJA DVORANE

 

Dvorana se koristi prema:

  1. utvrđenom Rasporedu korištenja koji donosi Sportska zajednica Općine Medulin za treninge i aktivnosti klubova i ostalih korisnika
  2. posebnim prijavama putem propisanog Obrasca prijave za sva korištenja izvan utvrđenog tjednog ili mjesečnog rasporeda korištenja.

 

III. OBVEZE BUDUĆIH KORISNIKA I ZAVRŠNE ODREDBE I INFORMACIJE

 

Svi budući korisnici dvorane morat će se strogo pridržavati Pravilnika o korištenju Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina te temeljem istog usvojenog Kućnog reda korištenja Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina objavljenog na web stranicama Sportske zajednice Općine Medulin te izvješenog na oglasnoj ploči u samoj dvorani.

 

Svi zainteresirani moraju ispuniti Obrazac prijave za korištenje dvorane i poslati ga na email voditelj@sportskazajednicamedulin.hr

 

Potencijalni korisnici koji imaju status udruge ili druge pravne osobe ispunjavaju predviđen obrazac kojega potpisom ovjerava odgovorna osoba, a grupe građana posebni obrazac kojega potpisuje predstavnik grupe koji na sebe preuzima odgovornost za zastupanje grupe.

 

Zahtjevi za iskazivanje interesa i prijavu zaprimat će se zaključno do 26. rujna 2022. godine do 18 sati.

 

Sa svim redovnim korisnicima Dvorane uvrštenima u raspored korištenja, te sa korisnicima za događaje koji zahtijevaju dodatno ugovorno reguliranje međusobnih prava i obveza, Sportska zajednica Općine Medulin sklapa Ugovor u pisanom obliku. Ugovorom se definiraju prostori koji se daju na korištenje, oprema koja se daje na korištenje, termini odnosno vrijeme i trajanje korištenja, odgovorna osoba korisnika, naknada za korištenje, rokovi i način plaćanja naknade.

 

Cijene korištenja Dvorane propisane su novim Cjenikom Sportske zajednice Općine Medulin koji će biti objavljen prije isteka roka iskazivanja interesa na web stranici www.sportskazajednicamedulin.hr, te na oglasnoj ploči Dvorane.

 

Dodatna pojašnjenja i upiti mogu se osim na navedenom mailu dobiti i na broj: 095 8422 025 (voditelj sportskih objekata Josip Radošević).

 

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN

 

PRILOZI: