Temeljem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz razvoj poduzetništva za 2016. godinu, Općina Medulin objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području Općine Medulin za 2016. godinu.

 

Općina Medulin u 2016. godini provodi sljedeće mjere za razvoj malog gospodarstva i  poduzetništva:

 

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
 3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
 4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
 6. Zadržavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade u jedinicama lokalne samouprave

 

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:

 • smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
 • potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji
 • promiču gospodarski razvoj,
 • smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potaknuti zapošljavanje nove radne snage,
 • povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika
 • potaknuti rast i razvoj poduzetništva i povećati broj zaposlenih u privatnom sektoru

 

Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz ovog Javnog poziva mogu biti obrti ili trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Medulin (izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Medulin osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu). Prihvatljivi prijavitelji su subjekti registrirani nakon 1. siječnja 2015. te koji aktivno posluju minimalno 6 mjeseci prije izlaska ovog Javnog poziva te imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na području Općine Medulin.

Pravo prvenstva pri dodjeli sredstava za sve mjere iz ovog Javnog poziva imaju subjekti kojima je osnovna djelatnost proizvodnja (područje C – prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

 

Klikom na LINK možete pronaći više informacija i sve potrebne obrasce

 

 

PRILOG: