Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina.

 

Javni natječaj otvoren je 15 dana od objave oglasa u Glasu Istre. Javno otvaranje ponuda održat će se 19.03.2019. godine u 14.00 u prostorijama Općine Medulin, Centar 223/I.

 

Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin, Medulin, Centar 223, ili na tel. 881-381 ili 451-370.,

 

Tekst natječaja možete pronaći u prilogu:

 

PRILOG: