Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda.

 

 

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je zaključno s 01.08.2022.godine do 11 sati.

 

 

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon toga roka smatrat će se zakašnjelima neovisno o datumu predaje ponude na poštu, te će se odbaciti.

 

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 01.08.2022. godine u 13.30 sati u  prostorijama Općine Medulin, 3MC. 

 

 

Sve informacije o objavljenom Natječaju mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin, na email goran.perusko@medulin.hr, miroslav.kutlaca@medulin.hr, ili na tel. 881-381 te 451-370.

Sve informacije vezane za prostorno plansku dokumentaciju i građenje mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin.

 

 

TEKST NATJEČAJA MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU.

PRILOG: