Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda 

 

Javni natječaj otvoren je do zaključno 24.03.2021. godine do 12 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se 25.03.2021. godine u 13:30 sati u prostorijama Općine Medulin, Centar 223/I.

 

 

Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin i to na email goran.perusko@medulin.hr ili miroslav.kutlaca@medulin.hr ili na tel. 881-381 ili 451-370.

 

 

Sve informacije vezane za prostorno plansku dokumentaciju i građenje mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin.

 

 

 

TEKST NATJEČAJA MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU.

PRILOG: