Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda 

 

 

Javni natječaj otvoren je 8 dana od objave oglasa u Glasu Istre. Javno otvaranje ponuda održat će se 30.04.2020. godine u 13.00 u prostorijama Općine Medulin, Centar 223/I.

 

 

 

Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin i to na email goran.perusko@medulin.hr ili miroslav.kutlaca@medulin.hr ili na tel. 881-381.

 

 

TEKST NATJEČAJA MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU.

 

 

PRILOG: