Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 16.11.2020. godine do dana 15.12.2020. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 – zona ugostiteljsko turističke namjene izvršiti će se dana 08.12.2020. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Live stream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr). 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN